Vattensäkerhet

Badvett

Life saving
 1. Bada aldrig ensam
 2. Simma längs med stranden och inte rakt ut
 3. Hoppa eller dyk inte i okänt vatten
 4. Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet
 5. Simma inte under bryggor och hoppställningar
 6. Spring inte på bassängkant eller bryggor - du kan halka
 7. Ropa bara på hjälp om du är i nöd
 8. Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten
 9. Lek inte med livräddningsmateriel
 10. Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen"
 11. Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka

Båtvett

 1. Använd alltid flytväst
 2. Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans
 3. Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för
 4. Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget
 5. Stanna vid båten om du faller i vattnet
 6. Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen"
 7. Om du ska rädda en nödställd, ta upp henne i aktern på båten
 8. Ropa bara på hjälp om du är i nöd
 9. Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp
 10. Se till att det finns öskar, ankare, livlina, reservåra eller paddel i båten
 11. Meddela alltid vart ni ska åka och när ni tänker komma tillbaka

Isvett

 1. Var aldrig ensam på isen
 2. Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen
 3. Prova alltid isen med ispik om du är osäker
 4. Gå aldrig på is som du inte är säker på att den håller! Kärnis ska vara minst 10 centimeter tjock
 5. Tänk på att ny is, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag
 6. Lär dig var isens svaga platser är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn
 7. Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen
 8. Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen"
 9. Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen
 10. Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka

Larmrutiner

Ring 112 och tala om:

 1. Vad är det som har hänt?
 2. Hur många är skadade?
 3. Ditt namn?
 4. Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 5. Vilken adress har olyckan skett på?
 6. Kan du lämna en vägbeskrivning?
 7. Kan du möta och visa vägen?

Prata med The Happy Dolphin om du har frågor om vattensäkerhet.